Vår ambition är att bygga bostadsområden för gemenskap och med variation. Vår grundtanke bygger på idén att mångfald utvecklar och berikar.

När ett helt bostadsområde ska utvecklas är det många viktiga detaljer som måste tas med i åtanke innan idé och planeringsfasen kan starta upp. Inför ett potentiellt markförvärv görs en analys av vilken typ av boende som bör utvecklas och till vilken målgrupp. Vi är noga med att utgå från platsen, omgivningarna och markens förutsättningar.

Efter analys tar vi fram en idé som är väl anpassad utifrån efterfrågan, samtliga krav och vad som passar in på platsen. Genom att även i analysfasen involvera rätt kompetenser inom bostadsutveckling, arkitektur, projektledning, inköp, miljö och byggledning kan en tids- och kostnadseffektiv process säkerställas. Inför själva genomförandeprocessen involveras Paradoumo Byggstyrning som startar upp projektet efter framtagna riktlinjer.

Arkitektbyråer vi samarbetar med är bland annat Arkitektbruket, Ettelva och Utopia.

 • IBostadsutveckling
  Markanvisning Södra Hallsta, Salem
 • IByggstyrning
  Husmontage, Solhöjdens utsikt
 • IMarkentreprenad
  LSS boende i Järna
 • IByggstyrning
  16 radhus Glasberga Sjöstad, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  Solhöjdens Utsikt, Tumba. Ca 90 bostäder, villor och radhus.
 • IBostadsutveckling
  Östertälje, Hyreshus 120 lägenheter
 • IMarkentreprenad
  Solhöjdens Utsikt, Tumba
 • IBostadsutveckling
  Glasberga Sjöterrass, Etapp 1 – Sjövillorna. Totalt planeras det här för 40 bostäder.
 • IBostadsutveckling
  12 Villor Glasberga Sjöstad, Tobaksgatan, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  16 radhus Glasberga Sjöstad, Södertälje

Kontakta oss gärna!

 

Vi är kontinuerligt på jakt efter mark som lämpar sig för flerbostadshus, punkthus, radhus, kedjehus och villor. Redan när verksamheten grundades var ett av våra mål hyresrätter på större markområden. Därför har vi även ett långsiktigt åtagande genom att också äga och förvalta hyresfastigheterna. Låter det intressant kontakta oss gärna.

Paradoumo Bostadsutveckling

Bergaholmsvägen 10
152 42 Södertälje

Telefon: 010-516 46 20
Email: sanharib.badur@paradoumo.se