Nu bildas Paradoumo Gruppen!

Pressmeddelande 20170929
”Tillsammans täcker vi hela processen. Från planering till färdigt bostadsområde.”

Nu bildas Paradoumo Gruppen med syfte att skapa bostadsområden som är trygga och trivsamma samt miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Vår ambition är att bygga bostadsområden för gemenskap och med variation. Grundtanke bygger på att mångfald utvecklar och berikar. Vi tror på att blandade områden med varierande boendetyper ökar den möjligheten.

I koncernen Paradoumo Gruppen ingår fem bolag; Paradoumo Bostadsutveckling, Paradoumo Byggstyrning, Confrema Entreprenad, Strömbergs Bygg & Inredning samt bygghandeln Designa. Tillsammans täcker vi hela bostadsprojektets livscykel, från planering till nyckelfärdig fastighet och långsiktig förvaltning. Som arkitekter, ingenjörer, byggare, ägare och förvaltare ligger det alltid i vårt intresse att tänka på ekonomi, kvalitet, miljö och samhällsansvar.

 

”Vi är extremt måna om att vi ska ha en kostnadseffektiv produktion från början till slut utan för den delen tappa kvalitén i vårt arbete och slutprodukt. Genom att vi både äger planering, bygg- och projekteringsprocessen samt även förvaltningen ger det oss insyn och möjlighet till full kontroll i alla led.”, Sargon Malkey, Projektchef och delägare.

 

”Vår målsättning är att bygga bostadsområden för gemenskap och med variation. Därför vill vi genom våra bostadsprojekt erbjuda olika boendetyper, där vi blandar villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Man ska helt enkelt kunna hitta sitt hem både som nyutflugen, som barnfamilj och som äldre.” fortsätter Sanharib Badur, Markexploatör och delägare.

 

”Jag är mycket entusiastisk över att vi nu har Paradoumo Gruppen på plats” fortsätter Sargon Kerimo, ”tillsammans täcker vi hela bostadsprojektets livscykel, från planeringsstadiet till nyckelfärdig fastighet och långsiktig förvaltning. Vi erbjuder både helheten eller delarna till allt från markägare till byggherrar. Vi räknar med en stark tillväxt de närmaste åren.”, avslutar Sargon Kerimo VD och huvudägare.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Marie Strand, Marknadschef, 072-021 72 27,
e-post: marie.strand@paradoumo.se

 

Om Paradoumo Gruppen:

Paradoumo Gruppen har sina rötter i Paradoumo Hus som bildades 2009 med syftet att bygga småhus till privatpersoner. Det startade som ett familjeföretag av arkitekten Kenan Kerimo. Nu drivs verksamheten vidare av andra generationen med visionen att skapa bostadsområden utifrån människan och platsen som omöjliggör utanförskap.

Inga kommentarer

Kommentarer är avstängda.