Våra bostadsprojekt

Paradoumo Gruppens målsättning är att skapa bostadsområden som är trygga och trivsamma och som dessutom är miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Vår ambition är därför att bygga bostadsområden för gemenskap och med variation. Vår grundtanke bygger på idén att mångfald utvecklar och berikar. Vi tror på att blandade områden med varierande boendetyper ökar den möjligheten.