Vår ambition är att bygga bostadsområden för gemenskap och med variation. Vår grundtanke bygger på idén att mångfald utvecklar och berikar.

När ett helt bostadsområde ska utvecklas är det många viktiga detaljer som måste tas med i åtanke innan idé och planeringsfasen kan starta upp. Inför ett potentiellt markförvärv görs en analys av vilken typ av boende som bör utvecklas och till vilken målgrupp. Vi är noga med att utgå från platsen, omgivningarna och markens förutsättningar.

Efter analys tar vi fram en idé som är väl anpassad utifrån efterfrågan, samtliga krav och vad som passar in på platsen. Genom att även i analysfasen involvera rätt kompetenser inom bostadsutveckling, arkitektur, projektledning, inköp, miljö och byggledning kan en tids- och kostnadseffektiv process säkerställas. Inför själva genomförandeprocessen involveras Paradoumo Byggstyrning som startar upp projektet efter framtagna riktlinjer.

Arkitektbyråer vi samarbetar med är bland annat Ettelva och Utopia.

 • IByggstyrning
  Glasberga Sjöterrass, Södertälje. Paradoumo Byggstyrning – ansvarig totalentreprenör.
 • IByggstyrning
  Husmontage, Solhöjdens utsikt
 • IByggstyrning
  Solhöjdens utsikt, Tumba, etapp 1, 37 villor. Paradoumo Byggtyrning ansvarig totalentreprenör.
 • IByggstyrning
  Solhöjdens Utsikt, Tumba. Byggstyrning.
 • IByggstyrning
  Slutfört – 16 radhus Glasberga Sjöstad, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  Slutfört – 12 Villor Glasberga Sjöstad, Tobaksgatan, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  Slutfört – 16 radhus Glasberga Sjöstad, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  Slutfört! Glasberga Sjöterrass, Sjövillorna. Fri elbil och solceller som standard.
 • IByggstyrning
  Solhöjdens Utsikt, Tumba. Ca 90 bostäder, villor och radhus.
 • IByggstyrning
  30 hyresrätter, Ekgården, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  Slutfört! 23 radhus, Solhöjdens utsikt etapp 2
 • IBostadsutveckling
  Slutfört! 21 radhus i Södertälje Fri elbil och solceller som standard.
 • IBostadsutveckling
  30 hyresrätter, Ekgården, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  Slutsålt! – 16 bostäder Glasberga Sjöstad, Södertälje
 • IBostadsutveckling
  Slutfört! 32 radhus, Solhöjdens utsikt etapp 2:2
 • IBostadsutveckling
  Under planering – 180 hyresrätter, Östertälje
 • IByggstyrning
  Kontorsfastighet, Nykvarn

Kontakta oss gärna!

 

Vi är kontinuerligt på jakt efter mark som lämpar sig för flerbostadshus, punkthus, radhus, kedjehus och villor. Redan när verksamheten grundades var ett av våra mål hyresrätter på större markområden. Därför har vi även ett långsiktigt åtagande genom att också äga och förvalta hyresfastigheterna. Låter det intressant kontakta oss gärna.

Paradoumo Bostadsutveckling

Bergaholmsvägen 10
152 42 Södertälje

Telefon: 010-516 46 20
Email: sanharib.badur@paradoumo.se