Våra uppdrag består både av stora och mindre uppdrag. Allt från att bygga ut den privata villan till att anlitas för totalentreprenad för bostadsprojekt och hyresgästanpassningar.

FRÅN PROJEKTERING
TILL PUNCHVERANDA

Har en projektering gjorts men bygget avstannat?
Ska industrilokalen göras om till kontor?
Måste punchverandan bli klar innan midsommar?

Paradoumo Byggstyrning är en del av Paradoumogruppen, sammanlagt fyra bolag vars verksamhetsområden täcker hela byggprocessen, från planeringsstadiet till dess nyckeln sätts i låset. På Byggstyrning finns projektledare, byggledare, platsledare och arbetsledare. Vår styrka är att vi är små och flexibla – samtidigt som vi har hela koncernen i ryggen. När man anlitar oss får man alltså tillgång till hela gruppens samlade kompetens. Det innebär att vi kan ta oss an projekt av alla storlekar – före, under och efter. Vi täcker hela processen, från planering till förvaltning av färdigt bostadsområde.

RECLAIM THE KVALITET
I BYGGBRANCHEN

När vi grundade Paradoumo Byggstyrning var det med en stark övertygelse om att det finns väldigt mycket i byggprocessen som kan bli bättre. Efter många år i branschen hade vi sett tillräckligt med tidsplaner som inte hölls, budgetar som sprack och slutresultat som helt enkelt inte höll måttet. Det resulterade i missnöjda beställare och frustrerade byggledare. Men vi såg också att de flesta brister lätt skulle kunna lösas – helt enkelt genom att lägga mer tid och engagemang på förarbetet. Det handlar om kalkyler som är förankrade i verkligheten, täta avstämningar, rätt person på rätt plats, och framförallt om kommunikation. Vi vet vad som är viktigt för oss och för ett lyckat resultat. Det som är viktigt för dig – är även det, viktigt för oss. Vad är viktigt för dig?

“NEEJ, DET DÄR BLIR SVÅRT ALLTSÅ”
KOMMER DU ALDRIG ATT HÖRA FRÅN OSS

Flexibilitet, teamkänsla och lyhördhet är sådant som inte syns i ett cv, men som ger den där perfekta finishen i ett byggprojekt. Hur projektet än ser ut är det viktigt att vara lösningsorienterad, att lyssna på kundens önskemål och samtidigt komma med egna idéer kring hur saker och ting kan lösas på bästa möjliga sätt, för alla. När vi till exempel skulle bygga det nya laboratoriet i Bagarmossens djursjukhus, ett av landets största, var vi tvungna att ta största möjliga hänsyn till alla ljudkänsliga ”kunder” och verka utan att höras. Därför var det mycket viktigt att arbetet anpassades till verksamheten i minsta detalj.

   Kontakta oss gärna!

    

   Paradoumo Byggstyrning

    

   Bergaholmsvägen 10
   152 42 Södertälje

   Telefon: 010-516 46 20
   Email:
   andreas.stromberg@paradoumo.se
   pierre.stromberg@paradoumo.se
   ibrahim.kerimo@paradoumo.se