Vi täcker hela byggprojektets kretslopp. Från projektering och produktion till leverans.

  Projektledning

  Vår roll som projektledare är att se till att inget glöms bort och att alla som är delaktiga i själva projektet besitter den kunskap som krävs för att utföra arbetet på bästa sätt. Vi ser till att både tidsplan och budget hålls. Periodiskt genomför vi leverantörsbedömning och inköp av projektörer. Vi upprättar kravspecifikationer för varje projekteringsdisciplin samt ser till att ritningsunderlag för inköp och produktion följs.

   

  Byggledare

  Som byggledare ser vi till att samordna alla nödvändiga resurser från organisationen; ledning till projektets entreprenörer. Vi ser även till att alla åtaganden och genomförandet av jobbet sker på rätt sätt och enligt normer. Som byggledare ansvarar vi för att rätt material, utrustning och maskiner används på rätt sätt.

   Plats- och arbetsledning

   Vi ansvarar för produktionen direkt ute på byggarbetsplatsen. Som platschef har vi det övergripande ansvaret för tid, ekonomi, utförande, planering, administration och personal i projektet. Vi erbjuder även arbetsledare som kan betraktas som produktionsledningens förlängda arm där vi ser till att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar.

   • IBostadsutveckling
    Byggstartat – 30 hyresrätter, Ekgården, Södertälje
   • IBostadsutveckling
    På gång! 23 radhus, Solhöjdens utsikt etapp 2
   • IBostadsutveckling
    Slutfört – 12 Villor Glasberga Sjöstad, Tobaksgatan, Södertälje
   • IByggstyrning
    Husmontage, Solhöjdens utsikt
   • IMarkentreprenad
    LSS boende i Järna
   • IByggstyrning
    Slutfört – 16 radhus Glasberga Sjöstad, Södertälje
   • IMarkentreprenad
    Solhöjdens Utsikt, Tumba
   • IBostadsutveckling
    Under planering – Hyreshus, 120 bostäder Östertälje
   • IBostadsutveckling
    Pågående försäljning – Solhöjdens Utsikt, Tumba. Ca 90 bostäder, villor och radhus.
   • IBostadsutveckling
    Slutsålt – 16 radhus Glasberga Sjöstad, Södertälje
   • IBostadsutveckling
    Säljstartat! 21 radhus i Södertälje Fri elbil och solceller som standard.
   • IBostadsutveckling
    Säljstartat. Glasberga Sjöterrass, Sjövillorna. Fri elbil och solceller som standard.

   Kontakta oss gärna!

    

   Paradoumo Byggstyrning

    

   Bergaholmsvägen 10
   152 42 Södertälje

   Telefon: 010-516 46 20
   Email:
   pierre.stromberg@paradoumo.se
   ibrahim.kerimo@paradoumo.se