Kundtjänst

Kanske ringer du oss och vill veta mer om ett nytt projekt eller är du en av våra kunder som flyttat in och har en fråga om ditt nya hem. Använd gärna flikarna, eller skicka din fråga till Kundtjänst på kundtjanst@paradoumo.se Genom att mejla oss får du snabbast svar och kan vi inte svara så hänvisar vi dig naturligtvis rätt.

Garanti

Alla frågor som gäller felaktigheter som har uppstått med ditt hus samt gällande 2-årsbesiktningen mejlar du oss på e-post: kundtjanst@paradoumo.se 

Du kan läsa mer och få svar på många av dina frågor under fliken “Garanti och besiktning”

Felanmälan under garantitiden

Så här gör du din felanmälan gällande funktionsfel eller skada på din bostad

 1. Skicka in din felanmälan via e-post garanti@paradoumo.se
 2. Gäller din felanmälan en vitvara i bostaden anmäler du detta direkt till garanti@paradoumo.se så ser vi till att du får kontakt med rätt person hos ansvarig leverantör.
 3. När du har skickat in din felanmälan får du en bekräftelse via e-post till den adress du använde när du skickade in ditt ärende.
 4. Det är bra om du är så noggrann som möjligt när du beskriver bostadens funktionsfel eller skada. Beskriv vilket rum skadan eller funktionsfelet är i. Är det en fläkt så skriv om den är i kök eller badrum. Detta för att vi snabbare ska kunna få en bild över problemet.
 5. Skriv alltid med kontaktuppgifter såsom:- Telefonnummer som vi kan nå dig på
  – Din adress Bostadsnummer (om du har det)
  – Bifoga bilder som visar skadan (gärna flera).
  – Det gör att vi enklare kan bedöma hur vi ska gå vidare med ärendet.
  – Bilderna ska även dokumenteras med datum när felet upptäcktes.
  – Om felanmälan gäller oljud eller liknande underlättar det om du skickar med en ljudfil.
 6. Det är Paradoumo Gruppen som gör bedömningen av felanmälan om det är ett fel som täcks av garantin. Vi tar hjälp av våra egna servicetekniker, anlitade entreprenörer och experter på området. Det kan även vara så att vi behöver komma ut på plats för att göra en bättre bedömning.
 7. Om något behöver åtgärdas i din bostad är det viktigt att de tider som bokas för åtgärden respekteras och att vi får komma in i bostaden. Om ingen kan vara hemma behöver du se till att vi kan komma in i bostaden.
 8. Du behöver flytta undan möbler och annat som står i vägen så att vi kan komma åt och arbeta fritt. Du som fastighetsägare ansvarar för eventuell finstädning efter åtgärd.

 

Att tänka på

Vid tillträde och slutbesiktning görs en genomsyn av bostaden. Då noteras samtliga fel som behöver åtgärdas. Om det eventuellt skulle upptäckas fel efter besiktningen som missades ska du felanmäla detta till garanti@paradoumo.se inom sex månader. Om inte detta görs faller det in under garantitiden för ditt hus som är två år.

Exempel på fel som inte täcks av garantin:

 • Om filtret i diskmaskinen inte är rengjort och det leder till stopp eller till och med vattenläckage.
 • Rengöring av golvbrunn som kan leda till stopp i dusch/badkar
 • Stopp i avlopp på grund av leksaker eller annat som inte ska kastas i toaletten
 • Dålig sugförmåga i fläkten på grund av dålig rengöring.

Det är viktigt att du tar hand om din bostad från den dag du flyttar in, det är det bästa sättet att undvika problem.

Exempel på funktionsfel som du kan felanmäla under garantiperioden

Uppstår fel som nedanstående exempel under garantiperioden, ska du kontakta e-post garanti@paradoumo.se.

 • Kylskåpet och frysen saknar kyla.
 • Ugnen eller spishällen har ingen värme eller ojämn värme.
 • Fönster eller dörrar som inte går att öppna eller stänga.
 • Vattenläckage som inte beror på handhavandefel.

Vid akuta skador – felanmälan när direkta åtgärder behöver genomföras

Önskar du komma i kontakt med oss för akuta skador kontaktar du Pardouomo på tfn. 08-128 495 10. Det är viktigt att det fel du ringer oss om verkligen är akuta, annars ber vi dig mejla oss på kundtjanst@paradoumo.se Exempel på akuta ärenden är kraftigt vattenläckage (ej droppande) eller större strömavbrott (som ej beror på att en säkring har gått i den egna bostaden).

Att tänka på – Paradoumo har inte någon Jourservice. Om du skulle få ett akut fel ansvarar din bostadsrättsförening eller du själv (om du bor i äganderätt) för direktåtgärd, så att inte skadan riskerar att bli större.

Observera – Om det visar sig att felet inte visade sig vara ett garantifel utan handhavande fel, då är det du som ägare av bostaden som står för kostnaden. En kostnad för att Paradoumo åtgärdat felet kommer då att tas ut enligt gällande prislista nedan:

Vardagar 07:00 till 17:30

 • 950 kr/timme
 • Överskjutande tid debiteras per påbörjat 30 minuter med 550 kr.
 • I priset ingår ej så som material eller beställning av varor.

Priser kvällar & helger. 17:30 till 07:00

 • Fast pris: 3 000 kr
 • I priset ingår:
  1 x Restiden upp till 1 timme.
  1 x Max timme arbete på plats hos kunden.
  1 x Jouravgift.

 Obs! Servicebil ingår ej och debiteras till fast pris 575 kr

Garanti och besiktning

Slutbesiktning
Slutbesiktning av bostaden görs innan avlämnandedagen. Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman som kontrollerar de utförda arbetet. Eventuella fel som upptäcks i samband med besiktningen åtgärdas av Paradoumo. Tanken är att alla synliga fel ska noteras vid slutbesiktningen. Synliga fel som fanns vid slutbesiktningen men då inte noterades kan reklameras inom 6 månader räknat från godkänd slutbesiktning, se konsumenttjänstlag 60 § p 3. Reklameras synliga fel senare än så är detta för sent och Paradoumo är inte skyldigt att avhjälpa. När du anmäler fel till oss på garanti@paradoumo.se gör vi på Paradoumo en bedömning och återkommer till dig om vad som kan åtgärdas direkt och vad vi anser ska åtgärdas i samband med 2-årsbesiktningen.

Reklamationstid – de första 2 åren i huset
Under dina första 2 år i huset gäller reklamationstid enligt Konsumenttjänstlagen. Detta innebär att du som boende i ett nybyggt hus har 2 år på dig att reklamera eventuella fel som uppkommit efter att huset har blivit färdigt. Uppstår det problem som är direkt avgörande för att man inte kan bo i huset ska det åtgärdas snarast av Paradoumo Byggstyrning. Allt annat skall gås igenom vid 2-årsbesiktningen.

Exempel 1. ” Vi upplever att handtaget till sovrummet låter”
Svar: Denna anmärkning skickas till oss på garanti@paradoumo.se För att vid 2-års besiktningen justeras/kontrolleras.

Exempel 2. ”Det sprutar vatten ur ett hål i parketten! ”
Svar: Detta ska åtgärdas direkt av Paradoumo.

Exempel 3. ”Min spishäll har slutat fungera”
Svar: Vi hänvisar er till rätt leverantören som levererat varan.

Varför göra en 2-årsbesiktning?
Innan din reklamationstid har gått ut är den som byggt ditt hus (entreprenören) ansvarig för att åtgärda fel som uppstått de första två åren. Efter 2-årsdagen blir det i stället du som privatperson som är ansvarig för att bevisa att den som byggt (entreprenören) kan hållas ansvarig för ett fel eller skada i huset. Att göra den typen av utredning som privatperson kan bli både krävande och kostsamt. Under en 2-årsbesiktning tittar besiktningsmannen på vad som har hänt ifrån godkänd slutbesiktning fram till 2-årsdagens utgång (eller när 2-årsbesiktningen utförs) och om det uppstått några nya fel i huset.

Så förbereder du dig inför en 2-årsbesiktning
När du bott i huset i 2 år har du en bättre känsla för huset än vad du hade vid slutbesiktningen. Gå en runda i huset innan 2-årsbesiktningen och se över alla ytor och skriv upp de frågor och anmärkningar du har. Dessa kan du sedan ta upp under besiktningen och få en bedömning av besiktningsmannen på plats. Vi rekommenderar att du följer med besiktningsmannen runt under besiktningen. Då kan du ställa frågor om specifika saker under hela genomgången. Observera att det är du husägare som är ansvarig för att kalla till 2-årsbesiktningen och bekosta detta.

Har du frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss. Kan vi inte svara så hänvisar vi dig naturligtvis rätt. Många av dina frågor kan du även få svar på i den huspärm som lämnas över när du flyttar in i ditt nya hus. Vid frågor gällande 2-årsbesiktningen eller om det finns brister/felaktigheter som du vill ta upp med oss mejlas på e-post kundtjanst@paradoumo.se

Lite tips om ditt nya boende

Vissa problem som kan uppstå en i bostad kan oftast undvikas genom lite enkelt underhåll. Här finns bland annat instruktionerna för vitvaror. Nyproducerade bostäder behöver sin tid för att sätta sig helt. För att du ska lära känna ditt hus ordentligt är det bra att läsa igenom den bopärm som du fick vid inflytten. Här finns bland annat instruktionerna för vitvaror.


Fönster och dörrar

 • Se till att regelbundet smörja lås på entré- och altandörrar med låsspray så undviker du att de börjar kärva.
 • Se till att tvätta fönster regelbundet för att undvika att det bildas avlagringar är svåra att ta bort

Värme och ventilation

Tips när du upplever att lägenheten är för kall
När det blir kallt ute, särskilt vid snabba temperaturomslag, kan det ta tid innan värmesystemet anpassar sig. Ett kallt element eller golv behöver inte betyda att det är något fel, det är temperaturen i rummet som är viktig. Nedan kommer några värmande tips som kan bidra till en behagligare inomhustemperatur.

 • Tänk på hur du möblerar! Placera inte möbler eller tjocka gardiner framför ett element eftersom det hindrar värmen från att sprida sig i rummet.
 • Håll fönsterventilerna öppna, då förbättras luftkvaliteten. Om det är väldigt kallt ute kan du stänga ventilerna till hälften.
 • Ytterligare ett tips är att vrid på elementets termostatvrede fram och tillbaka ett antal gånger. Det kan nämligen vara så att ventilen kan ha fastnat i ett stängt läge under sommaren. Vrid det sedan i fullt öppet läge.

Om du ändå tycker att det är kallt kan du mäta temperaturen i ditt hus. Du mäter genom att placera en vanlig termometer en meter framför ett fönster och en meter ovanför golvet. Om temperaturen är under 20 grader ska du kontakta oss på kundtjanst@paradoumo.se

Ventilation
För att få ett så bra inomhusklimat som möjligt är det viktigt att du har ventilerna i huset öppna. Om de är öppna byts all luft i din lägenhet ut flera gånger per dag med hjälp av gemensamma fläktar som forslar ut luften via ventilationsdon. Skulle ventilerna däremot vara stängda eller tilltäppta tar sig luft in genom brevinkast eller som kallras genom fönstren. Det blir lätt undertryck i lägenheten och ventileringen går inte runt. Dessutom har elementen svårt att värma upp den typen av luftinsläpp vilket gör att du vintertid kan få en lägre inomhustemperatur än nödvändigt. Lika viktigt som att släppa in frisk luft via fönsterventiler, lika viktigt är det att ventilationen kan släppa ut luft. Därför behöver ventilerna rengöras med jämna mellanrum. Gör så här för att rengöra ventilerna:

 • Dammsuga ventilerna rena från damm, torka med fuktad trasa och eventuellt lite diskmedel
 • Gå regelbundet igenom och rengör fettfilter i köksfläkten och ventilationsdon så de fungerar ordentligt.

Golv

Tänk på att ett golv i ett nyproducerat hus behöver sin tid för att sätta sig helt.

 • Parkettgolv är mycket känsliga för vatten och starka rengöringsmedel med bland annat ammoniak. Följ därför noggrant skötselinstruktionerna innan du du startar upp med rengöringen.
 • Håll grus och sand utanförDet första du ska göra för ditt parkettgolv är att skaffa en rejäl dörrmatta så det finns gott om plats att torka av skorna. Helst både utanför och innanför dörren.
 • Använd möbeltassar. Sätt mjuka tassar på bords- och stolsben och håll koll så att de inte trillar av. Använd inte tassar av metall som ger fläckar och repor på trägolv.

Stopp i avlopp kök/badrum

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi häller ut i vasken och spolar ner i toaletten. Många gånger används de som sopnedkast. Förutom allt skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar. Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar

 • Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som passerat kroppen så som avföring, urin och toalettpapper.  För att undvika stopp och samtidigt tänka på miljön kastas inte skräp så som tamponger, tops, grövre papper, tuggummi etc.
 • Stopp i handfat kan bero på hår och smuts har samlats i vattenlåset. Öppna upp vattenlåset och rensa så kan du bli av med problemet.

Fönster och dörrar

 • Hur gör jag om nyckeln kärvar i entrédörren? Smörj låset med hjälp av låsspray. Det är även bra att använda låsspray förebyggande några gånger per år.
 • Varför är balkong-/altandörren svår att stänga/låsa? Dörrens låshakar, som vid låsning går in i karmen, måste oljas/smörjas regelbundet. Annars kan det kärva så mycket att det inte ens går att få ned handtaget för stängning.
 • Varför är det imma på mina fönster? Imma på fönsterrutorna kan framträda under vår och höst. Det beror på att fönstren är högenergieffektiva, så det är alltså inget fel på dem.

Värme och ventilation

 • Varför har jag ventilationsproblem? Du måste rengöra dina ventilationsdon regelbundet. Det är viktigt att de ursprungliga inställningarna inte rubbas.
 • Varför har min köksfläkt en försvagad sugförmåga? Ibland måste du rengöra fettfiltret. När du lagar mat som osar mycket hjälper det om du öppnar ett fönster och vädrar.
 • Varför är mitt hem kallt? Det kan bero på flera saker. Se till att möbler och gardiner inte är för nära termostat och radiatorer. Under vissa månader under höst och vår när utomhustemperaturen växlar mellan varm dag och kall natt kan temperaturen i bostaden upplevas något låg. Detta är inte ett fel utan en effekt av värmesystemets tröghet. Rätt temperatur i ett rum mäts mitt i rummet en meter upp från golv.