Vi täcker hela processen

Paradoumo Fastigheter . I Paradoumo Gruppen har vi våra stödfunktioner som ekonomi, försäljning, inköp och marknad. Tillsammans täcker vi hela bostadsprojektets livscykel, från idé till nyckelfärdig fastighet och långsiktig förvaltning. Som arkitekter, ingenjörer, byggare, ägare och förvaltare ligger det alltid i vårt intresse att tänka på ekonomi, kvalitet, miljö och samhällsansvar.
Vi är extremt måna om att vi ska ha en kostnadseffektiv produktion från början till slut utan för den delen tappa kvalitén i vårt arbete och slutprodukt. Genom att vi både äger bygg- och projekteringsprocessen samt även förvaltningen ger det oss insyn och möjlighet till full kontroll i alla led.

Trivsamt boendemiljö för alla

Paradoumo Gruppens målsättning är att skapa bostadsområden som är trygga och trivsamma och som dessutom är miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Vår ambition är därför att bygga bostadsområden för gemenskap och med variation. Vår grundtanke bygger på idén att mångfald utvecklar och berikar. Vi tror på att blandade områden med varierande boendetyper ökar den möjligheten.

Därför vill vi genom våra bostadsprojekt erbjuda olika boendetyper, där vi blandar villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Man ska helt enkelt kunna hitta sitt hem som nyutflugen, som barnfamilj och som äldre – och trivas lika bra oavsett om man är singel, par eller många. Vilken boende- eller upplåtelseform som människor föredrar varierar naturligtvis beroende på livssituation, värderingar och ekonomi. Men vi vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett gott liv.

 

Miljö & hållbarhet

Vår grundtanke är att bygga lågenergihus i enlighet med de vanligaste certifieringssystemen på den svenska marknaden – Miljöbyggnad, Svanenmärkta hus eller Breeam. Våra hus har välisolerade klimatskal, vilket skapar behagligt inomhusklimat, lägre uppvärmningskostnader och mindre klimatpåverkan. För att bidra till en bättre miljö förser vi också gärna fastigheterna med, gröna sedumtak, solpaneler och installerar laddstationer för elbilar.
Paradoumo Gruppen tar ansvar för alla led i produktionen, vilket innebär att vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och underentreprenörer. Vi är noga i upphandling av entreprenörer och ställer höga krav på bland annat kvalitet och miljö. Våra leverantörer följs upp och utvärderas regelbundet, vilket säkerställer slutresultatet

Det är mellan husen livet levs

Vi tror på att genom att skapa attraktiva gröna innergårdar med utemiljöer och aktiviteter för både stora och små där man gärna träffas och umgås oavsett generation, ger en trygg och trivsam boendemiljö på lång sikt. Därför vill vi att våra bostadsområden karaktäriseras av att varje kvarter har en attraktiv grön innergård med utemiljöer och aktiviteter för alla generationer.

Här kan finnas aktivitetshus som till exempel cykelverkstad eller snickarbod, grillplatser, grönytor med plats för både vila, lek och bus. Med väl utplacerade odlingslotter på varje gård ges även möjligheten för de boende att samlas kring ett naturnära och avkopplande liv. Växtlighet, gångstråk, trädplanteringar, belysning, markbehandling är också viktiga ingredienser för att skapa en trivsam yttre miljö. Det är mellan husen livet levs och vi vill skapa förutsättningar till naturliga möten utan att det upplevs påtvingat.

En pålitlig partner

  • Personal med rätt behörigheter.
  • Kontinuerliga utbildningar
  • Vi ställer samma höga krav på våra underentreprenörer som på oss själva

Medarbetare

team_image
VD

Sargon Kerimo

Paradoumo Gruppen
Tfn. 08-128 495 00

team_image
Marknadschef

Marie Strand

Paradoumo
Gruppen
Tfn. 08-128 495 04

team_image
Projektledare

Ibrahim Kerimo

Paradoumo
Byggstyrning
08-128 495 10

team_image
Projektchef

Sargon Malkey

Paradoumo Gruppen
Tfn. 08-128 495 00

team_image
Markexploatör

Sanharib Badur

Paradoumo Bostadsutveckling
Tfn. 08-128 495 00

team_image
Projektledare

Andreas Aho

Paradoumo
Byggstyrning
08-128 495 10

team_image
Ekonomi

Dima Said

Paradoumo Gruppen
Tfn. 08-128 495 00

team_image
Arbetsledare

Mattias Kyhlström

Paradoumo
Byggstyrning
Tfn. 08-128 495 10

team_image
Arbetsledare

Layth Garabet

Paradoumo
Byggstyrning
08-128 495 10

team_image
Projektledare

Pierre Strömberg

Paradoumo Byggstyrning
Tfn. 08-128 495 10

team_image
Arbetsledare

Fredrik Furman

Confrema
Entreprenad
Tfn. 08-128 495 30

team_image
Byggledare

Andreas Strömberg

Paradoumo Byggstyrning
Tfn. 08-128 495 10

team_image
Förvaltning- / kundansvarig

Sanharib Demirdag

Paradoumo
Fastigheter
Tfn. 08-128 495 15