Slutfört – 16 radhus Glasberga Sjöstad, Södertälje

Projektet är unikt med tanke på att det är stenhus. Samtliga radhus upplåts med äganderätt. Projektet håller en väldigt hög standard med bland annat Puustelli kök och Hafa badrumsmöbler. Kunderna har själva fått välja interiören. Samtliga radhus har fått tomterna finplanerade.

Paradoumo Byggstyrning ansvarade för totalentreprenaden. Från planering, genomförande till inflytt.

Category

Byggstyrning