30 hyresrätter, Ekgården, Södertälje

I Ekgården strax utanför Södertälje centrum planeras nu för 30 hyresrätter. Projektet är mycket viktigt då en av bolagets målsättningar är att bygga hyresrätter med förvaltning i egen regi. Eftersom det är hyresrätter som byggs hålls kostnaderna på rätt nivå men med fokus på bra boendekvaliteter.

Fasaderna har en blandning av trä och puts med brun och beige kulört. Mellan huskropparna planeras för planteringar, sittgrupper, gångstråk samt en lekplats. Husen kommer även att få tillgång till en cykelpool för den som inte har tillgång till bil eller tycker det är ett billigare och miljövänligare alternativ med cykel.

Paradoumo Gruppen har utsett Blumenthal Group till totalentreprenör och kommer att ansvara för hela projektet från byggstart till färdigställande.
Lägenheterna kommer att förmedlas genom Stockholms Bostadsförmedling.

Fakta:
Byggstartat december 2018.
Confrema Entreprenad genomför det förberedande markarbetet samt finplanering.
Paradoumo Byggstyrning gjuter plattan till fastigheten.

Category

Byggstyrning, Markentreprenad