Markanvisning Södra Hallsta, Salem

Tillsammans med arkitektbyrån Ettelva har Paradoumo Botadsutveckling tagit fram ett förslag med blandad bebyggelse. I förslaget presenteras flerfamiljhus med totalt 172 lägenheter och 35 radhus.

Category

Bostadsutveckling