Under planering – 180 hyresrätter, Östertälje

Flerbostadshus där föreslaget tagits fram tillsammans med Utopia arkitekter. Projektet har stort fokus på arkitektonisk kvalité, social hållbarhet och bra miljömässiga val.
Category

Bostadsutveckling